ČeskyČesky
Cena celkem: 0,- Kč

Jak vybrat čerpadlo

1. Jaké jsou základní typy čerpadel do studní a v čem se liší dle použití? Podle jakých kritérií vybírat? Vybírá se podle typu studně (kopaná x vrtaná, pitná voda x užitková voda), podle hloubky studny a výšky vodního sloupce, síly a spolehlivosti zdroje vody, podle objemu spotřeby, periodicity využívání (denně, jen o víkendech), způsobu využití (jen na zahradu či na vodovod do rodinného domu) nebo jiných kritérií?

 

  1. Základní typy čerpadel se rozdělují podle možnosti využití čerpadla na kalová čerpadla, zahradní proudová čerpadla, domácí vodárny a hlubinná čerpadla.

Pro vrtané studny jsou nejvhodnější hlubinná čerpadla, která jsou schopná vyčerpat vodu z hloubky až 90 m. Jsou určena na čistou vodu s příměsí pevných částí max.  40mg/m3, bez ohledu na to, zda se jedná o pitnou či užitkovou vodu.

Pro kopané studny s max. výškou sání 9 m se mohou použít proudová zahradní čerpadla, domácí vodárny osazené proudovými zahradními čerpadly a kalová čerpadla. Všechny modely lze použít jak na pitnou, tak užitkovou vodu bez příměsi pevných látek. Proudová zahradní čerpadla jsou určena především pro pevnou a trvalou instalaci. Lze je použít pro zahradní závlahy a ruční zalévání, nebo přečerpávání vody do různých rezervoárů, které mohou být využity nejen na zalévání, ale i pro zásobení rodinného domu pitnou vodou. Domácí vodárny (osazené zahradními proudovými čerpadly) jsou určené především pro zásobení rodinného domu, chaty, chalupy pitnou vodou.

Kalová čerpadla jsou určena na čerpání vody ze studny, jímky, septiku. Tyto čerpadla mohou čerpat médium, které obsahuje pevné příměsi o velikosti až 50mm (podle druhu čerpadla).

Výběr čerpadla není závislý na spolehlivosti vodního zdroje. Každé čerpadlo je nutné chránit před poškozením v případě absence kapaliny (vody) zařízením, které vypne čerpadlo (zamezí přívodu elektrické energie). U hlubinných, proudových zahradních čerpadel se používá zařízení zvané ochrana běhu nasucho nebo průtokový spínač (hydrokontrola). Kalová čerpadla jsou z výroby osazena plovákem, který vypíná čerpadlo pří poklesu vodní hladiny.

Všechny čerpadla zn. Elpumps jsou určeny pro denní využívání.  

Pro zákazníky, kteří mají ve vodě více pevných částic (písku) jsou vhodná hlubinná čerpadla s mosazným oběžným kolem (např. Elpumps BP 1 / 4 nebo CT 68760). Pozor také hlavně na starší vrty, které mívají užší průměr. Do takového vrtu většinu čerpadel nedáte a pak musíte volit speciální modely (např. Elpumps BP 18/3 nebo BP 3/3).

 

2. Dokáže laik vybrat čerpadlo podle zadaných kritérií, nebo je nutná rada odborníka – prodejce či například hydrogeologa?

 

  1. Toto je trochu složitější otázka. Pokud si laik umí například spočítat spotřebu vody v domě nebo potřebný průtok pro použití závlahového systému, je zcela jednoduché si vybrat správné čerpadlo. U značky Elpumps jsou v propagačních materiálech a na webových stránkách www.elpumps.cz uvedeny u konkrétních modelů čerpadel technické parametry a grafy závislosti výšky dopravované kapaliny na průtoku. V případě, že by si uživatel nebyl jistý výběrem správného čerpadla, může se s důvěrou obrátit na prodejce čerpadel, který mu doporučí nejvhodnější čerpadlo. Ovšem na složitější závlahové systémy, či rozvody vody v rodinném domě je lepší se obrátit na odborníky ve svém oboru.

 

3. Pro názornost jeden příklad: Máme starší kopanou studnu, potřebujeme do ní čerpadlo. Jsou tu dvě rizika. Když bude čerpadlo moc silné, vodu příliš rychle vyčerpá a pak se může spálit. Když bude naopak slabé, voda poteče malým tlakem. Jak vybrat čerpadlo, které bude mít optimální výkon?

 

  1. Čerpadlo vybíráme bez ohledu na to, jaký přítok vody ve studni máme, ale podle toho, do jaké výšky a při jakém průtoku chceme kapalinu dopravovat. Proto musíme vždy použít čerpadlo podle našich požadavků a ochránit ho proti poškození (spálení) zařízením pro odpojení přívodu elektrické energie – ochrana běhu na sucho (HYWK-0402), nebo průtokovým spínačem (hydrokontrolou DSK 10).  Pokud nám studna nedá dostatečné množství vody, musíme se poradit s hydrogeologem na obnově studny nebo vykopání nové studny či instalaci rezervoáru vody, do kterého se bude voda přečerpávat ze studny. V tom případě budeme potřebovat dvě čerpadla.

4. Kam se čerpadlo obvykle ukládá? Dává se do studny, do technické místnosti v domě či jinam?

 

  1. Uložení čerpadla se liší podle typu čerpadla a způsobu použití. Kalová čerpadla budeme spouštět přímo do nádoby, septiku, studny, sudu, rezervoáru, řeky, potoka vždy pod hladinu vody. Mohou zde být instalované prakticky trvale, nebo je můžeme používat dočasně. V případě, že čerpadlo nebudeme delší dobu používat, je dobré ho vyčistit a uložit na suché místo.

Hlubinná čerpadla instalujeme natrvalo přímo na dno vrtu. Proudová čerpadla či domácí vodárny instalujeme trvale do technických místností domu, vodáren, nebo můžeme pro ochranu čerpadla postavit přístřešek. Tyto čerpadla nesmějí přijít do přímého styku s kapalinou (vodou) a je nutné je chránit před povětrnostními vlivy počasí. 

 

5. Je možné čerpadlo pohánět jiným zdrojem než elektřinou na 230 voltů – např. agregátem, solárními panely?

 

  1. Čerpadla můžeme zapojovat do jakéhokoli zařízení, které má výstupní hodnoty elektrické energie shodné s hodnotami uvedenými v technických parametrech čerpadla.

 

6. Když si nechám dělat novou studnu, bývá čerpadlo součástí dodávky, takže se nemusím starat o výběr?

 

  1. Toto záleží na dodavateli, který Vám bude zajišťovat kopání studny, jestli Vám nabídne to správné čerpadlo. Vždy záleží na tom, jaké čerpadlo bude vhodné pro Vaše potřeby. Výběr vhodného čerpadla není dobré podceňovat.

 

7. Jaké chyby při výběru čerpadel lidé dělají a jaká jsou rizika, která člověka s čerpadly mohou potkat? Stává se třeba, že se čerpadla spálí, ucpou apod?

 

  1. Nejčastější chybou při výběru čerpadla je koupě čerpadla s nedostačujícími technickými parametry, nebo zcela nevhodného čerpadla. Spálení, ucpání či jiné poškození čerpadla je většinou způsobeno nevhodným použitím čerpadla.  Dalším rizikem je koupě levných čerpadel, které jsou většinou vyráběny v Číně. Nemluvím o kvalitě, která je zkrátka adekvátní ceně, horší je, že velmi často hodnoty uváděné na obalu či v manuálu jsou vysoce nadhodnocené (výkon, průtok, výtlačná výška apod.) a zákazník si tak může koupit stroj, který vůbec nebude splňovat jeho požadavky. U klasických hlubinných čerpadel je také nutné, aby byla složena ze dvou oddělitelných částí – motorová část s kabelem a hydraulická část (mají např. čerpadla Elpumps). Významně se tak sníží servisní náklady, pokud je jedna z částí poškozena (vymění se jen polovina stroje). U některých čerpadel jsou obě části neoddělitelné a potom Vás čeká drahá výměna celého stroje.

 

8. Jsou nějaké problémy, s nimiž si laik může sám poradit – například čerpadlo nějak vyčistit apod.?

 

  1. Vyčištění kalových čerpadel, propláchnutím proudem čisté vody, osušení a uskladnění si může každý uživatel udělat sám. U čerpadel napevno instalovaných je nutné závažnější závady svěřit do rukou autorizovaného servisu. Vždy doporučuji přečíst návod na obsluhu čerpadla.

 

9. Jaká je zhruba životnost čerpadel do studní a jaká je nutná údržba? Jak se například čerpadla chrání v zimě proti mrazu?

 

  1. Životnost čerpadla závisí především na chemickém složení vody (tvrdost vody, obsah minerálů…) a správném způsobu použití. Hlubinná čerpadla jsou instalovaná v hloubce, kde vliv nízkých teplot pod bodem mrazu již nehrozí. Taktéž čerpadla v technických místnostech jsou chráněna proti mrazu. Čerpadla, která nejsou chráněna proti mrazu a nejsou trvale používána, je nutné vypustit, také kompletně celé potrubí či závlahový systém. Čerpadla, která nejsou pevně nainstalovaná (především kalová) uložit na místa, která nejsou vystavena teplotám pod bodem mrazu. Veškeré tyto informace jsou obsaženy v návodech k použití, proto doporučuji vždy tento návod přečíst a seznámit se tak s obsluhou a údržbou čerpadel.